Eiendomsselskapet Dora

Dora1 mini
Ubåtbunkeren Dora 1 på Nyhavna i Trondheim ble på 60-tallet solgt av Forsvarsdepartementet til private eiere. Dora AS ble stiftet som et eierselskap for Dora 1, 1.desember 1968. I over 50 år har selskapet utviklet Dora 1 fra å være en ubåtbunker bygd for krig, til å bli en særdeles innholdsrik eiendom med et stort spekter av leietakere, som utelukkende har fredelige formål. 
 
Dora AS er i dag et profesjonelt eiendomsselskap som fortsatt har som hovedformål å eie Dora 1 og tilknyttet bygningsmasse. Drift- og forvaltning skjer i regi av Dora Eiendom AS. Med base på Nyhavna i Trondheim forvalter og drifter Dora Eiendom AS også øvrige eiendommer eid av Dora Holding AS. 

Trondheim er en by i sterk vekst. Selskapet er særdeles opptatt av å spille på lag med Trondheim by og bidra til utviklingen. Vi er svært engasjert i arbeidet med å transformere Nyhavna til en god bydel der man både kan arbeide og bo. Vi er opptatt av en levende Midtby som skal være hjertet i Trondheim. Byutvikling på Nyhavna er å utvikle Trondheim innenfra og ut, og bidra til å styrke Midtbyen.