Adresse: Dora Bunker, Maskinistgata 1
Total arealstørrelse: 3700
Arealstørrelser: Ca 200 m2 – 1200 m2
Etg:  1-3

sjøsiden

I Dora bunkeren er det muligheter for å leie kontor og kombinasjonslokaler. I dag er det kontorer på Sjøsiden av bygget med utsikt over Dora-bassenget, fordelt på 3 etasjer. Det er også kombinanasjonslokaler som kan brukes til for eksempel, kontorer,  verksted, produksjon og lab.

Det er god takhøyde og lokalene har tekjøkken, garderober, toaletter og egen inngang fra nord siden av bygget.

Generelt

For leietakere med spesielle behov kan vi skreddersy innredning, klimastyring og logistikkløsninger som er energieffektive og fremtidsrettede. Vi har lang erfaring med å tilby nøkkelferdige lokaler. Det er god kollektivdekning samt gangavstand til sentrum. Det er også parkeringsarealer utendørs for de som ønsker å benytte seg av bil.  Det er en felles kantine i 4.etg i Arkivsenteret, som kan benyttes både av leietakere og av eksterne. Eiendommen eies av Dora AS og forvaltes av Dora Eiendom som tilbyr omfattende vaktmestertjeneste.