Adresse: Arkivsenteret i Maskinistgata 1
Total arealstørrelse: 4000 m
Arealstørrelser: 200m2 - 1000m2

ABM bygget

I 2006 ble nytt kontorbygg tilknyttet Dora ferdigstilt og som i dag brukes til Arkivsenter. Dagens planløsning er basert på en kombinasjon av cellekontorer og åpne kontorløsninger. Arkivsenteret består av fire arkivinstitusjoner. Samt en avdeling av Gunnerusbiblioteket NTNU. 

Egenskaper:

  • Behovsstyrt varmeregulering
  • Styring av ventilasjon etter luftkvalitet og bevegelse
  • Styring av lys etter bevegelse og ur
  • Grønn profil
  • Fleksibilitet i forbindelse med omgjøring av areal

Generelt

For leietakere med spesielle behov, kan vi skreddersy innredning, klimastyring og logistikkløsninger som er energieffektive og fremtidsrettede. Vi har lang erfaring med å tilby nøkkelferdige lokaler. TIl eiendommen er det god kollektivdekning for både buss og lokaltog. I tilleg til at det er gangavstand til sentrum. For de som ønsker å benytte seg av bil er det parkeringsarealer utendørs.  Det er en felles kantine i 4.etg i Arkivsenteret, som kan benyttes både av leietakere og av eksterne. Eiendommen eies av Dora AS og forvaltes av Dora Eiendom som tilbyr et bredt spekter av vaktmestertjenester.

For å ivareta sikkerheten for arkivene, lesesalene og kontorene i Arkivsenteret er det en felles resepsjon i 1.etg som ivaretas av Securitas.