Adresse: Dora bunker, Maskinistgata 1
Totalt areal: Ca. 42 000 m2 ferdigstilt i 1943/1944 og 1982
Areal størrelser: Ca. 5 m2 – 11 000 m2

 Bunker

Dora 1 har yttervegger som er opp til 3,5 meter tykke, og et tak på ca 4 meter armert betong. I tillegg er det naturlig stabile inneklima, både temperatur og luftfuktighet. Den robuste skallsikringen og det stabile klimaet gjør Dora 1 spesielt godt egnet som Magasin, arkiv og lager. Det oppbevares kulturhistoriske samlinger og dokumenter og gjenstander fra museum, banker, forsikring mm.

I dag finnes det en blanding av både store og små, offentlige og private leietakere. I tillegg er det flere selskaper som har datahaller og serverparker hos Dora 1.

I dag er det et eget område for felles mottak til magasinene, der de kan grovsortere og finsortere innleverte dokumenter og gjenstander før det tas med videre inn til magasinene.

Egenskaper:

  • God skallsikring
  • Kjøreramper
  • Kjøreporter og gjennomgående kjøregater
  • Stor takhøyde
  • God lastekapasitet

Generelt

For leietakere med spesielle behov, kan vi skreddersy innredning, klimastyring og logistikkløsninger som er energieffektive og fremtidsrettede. Vi har lang erfaring med å tilby nøkkelferdige lokaler. Det er gode parkeringsarealer utendørs for de som ønsker å benytte seg av bil. Det er også en felles kantine i 4.etg i ABM bygget, som kan benyttes for de som leier lokaler og for eksterne. Alle eiendommer eies og forvaltes av Dora Eiendom, som tilbyr omfattende vaktmestertjeneste.

For å ivareta sikkerheten for arkivene, lesesalene og kontorene i ABM-bygget er det en felles resepsjon i 1.etg som ivaretas av Securitas.