Skip to content
Ledige lokaler

Jarleveien 12

Annen næring og Kontor
  • Jarleveien 12, Trondheim, Norge
  • Kvm. 5800
Se veibeskrivelse i kartKontakt oss

Jarleveien 12 er et kombinasjonsbygg med sentral beliggenhet i Trondheim Øst med 5800 m2 fordelt på 3 etasjer. I dag består eiendommen av kontorer, verksted, lett produksjon og forretningsarealer.

 

Nærområdet til Jarleveien 12 er i utvikling og det er mye som vil skje i løpet av de neste årene. I dag består området i all hovedsak av bolig, næring og handel.

 

Jarleveien 12 har en sentral beliggenhet og ligger i overgangen mellom Nyhavna og Lade. Med metrobuss som stopper rett utenfor byggets hovedinngang og parkering på området, gir det flere muligheter for effektiv adkomst til lokalene. Gang- og sykkelveinett sikrer god adkomst for gående og syklende. Med kort avstand til Lilleby stasjon er lokalene også lett tilgjengelig via tog. For de som trenger å kjøre bil er det parkering for ansatte og gjester på eiendommen

I løpet av de siste årene har bygget gjennomgått betydelige oppgraderinger. Deler av 2.etasje er bygd om til treningsrom med tilhørende garderober. I tillegg er kontor, møterom, kurslokaler og en enkel kantine pusset opp. Byggets 3.etasje er totalrenovert og fremstår som ny og moderne med åpne kontorlandskap, kurslokaler og møterom.

Lokalene kan tilpasses den enkelte leietaker. Bygget gir mulighet for ulike arbeidskonsepter, størrelser samt mulighet for fremtidig omdisponering av arealene.

Jarleveien 12 har parkeringsplasser for ansatte og besøkende.

Fasiliteter

profilering
Profilering
bussholdeplass
Metrobusstopp
Parkering
Parkering
Group 2
Gangavstand til Midtbyen

Ry4mwbqe
Pdsyzuae
Rewrwv60
Izdb3so0
7ie46icw

Vi vil gjerne snakke med deg dersom du ønsker mer informasjon om Jarleveien 12

Kontakt oss

Her finner du

Wecare logo
Nylander logo
Lets dance logo