Skip to content
0

Jarleveien 4

Annen næring og Kontor
  • Jarleveien 4, Trondheim, Norge
  • Kvm. 3000
Se veibeskrivelse i kartKontakt oss

Jarleveien 4 ble oppført i 1920 og tilhørte opprinnelig industribedriften Lade Fabriker A/S. I dag er Jarleveien 4 et service- og kontorbygg med totalt 3000 m² fordelt på 5 etasjer samt kjeller. Dagens planløsning består av en kombinasjon cellekontor og åpne kontorløsninger. Lokalene er lyse, har god takhøyde og en flott utsikt over Nyhavna.

Jarleveien 4 har en sentral beliggenhet i Trondheim. Med metrobuss som stopper rett utenfor byggets hovedinngang og parkering på området, gir det flere muligheter for effektiv adkomst til lokalene. Gang- og sykkelveinett sikrer god adkomst for gående og syklende. Eiendommen har rikelig med sykkelparkering utendørs med tilhørende sykkelbod. Med kort avstand til Lilleby stasjon er lokalene også lett tilgjengelig via tog. For de som trenger å kjøre bil er det parkering for ansatte og gjester på eiendommen.

Kontorlokalene kan tilpasses den enkelte leietaker. Byggets fleksibilitet gir mulighet for ulike arbeidskonsepter, størrelser samt mulighet for fremtidig omdisponering av arealene. I løpet av de siste årene har bygget gjennomgått betydelige oppgraderinger. Blant annet er det etablert personheis, inngangspartiet er pusset opp og flere av kontorlokalene har fått et nytt og tidsriktig uttrykk. Kontorlokalene er av ulik størrelse, alt fra 250 m² til 500 m².

Jarleveien 4 har parkeringsplasser for ansatte og besøkende. I tillegg er det etablert felles sykkelparkering. Eiendommen har avfallsrom som tilrettelegger for effektiv avfallshåndtering og optimal kildesortering.

Fasiliteter

bussholdeplass
Metrobusstopp
Parkering
Parkering
parkering
Sykkelparkering
Group 2
Gangavstand til Midtbyen

Xnm4fimo
Bilde 5 kontorseksjon uredd
Bilde 10 kontorseksjon uredd
Bilde 12 kontorseksjon uredd
Xqdlx2qa
Cdk1yzak

Vi vil gjerne snakke med deg dersom du ønsker mer informasjon om Jarleveien 4

Kontakt oss

Her finner du

Login finans logo
Clarify logo
Trv logo
301929810 742323130440818 843223767380732543 n
304860501 377210374614817 166792493503614853 n