PlanomrdeNærområdene rundt Dora 1, Nyhavna og Svartlamoen er nå i forandring og utvikling. Arbeidet med ny kommunedelplan for Nyhavna-området ble igangsatt høsten 2009, og vil være klar om 2-3 år. Planen utarbeides i et samarbeid mellom Trondheim Havn og Trondheim kommune. Den nye planen skal være et styringsdokument, et juridisk verktøy som setter rammen for kommende utvikling av området. Endelig plan skal vedtas av Bystyret i Trondheim.

Så kort tid tilbake som på 90-tallet var denne delen av byen ensidig preget av industrirelatert virksomhet. I dag råder det en ny optimisme og vitalitet i området. Deler av Nyhavna er i ferd med å bli en del av den nye Østbyen, kulturbydelen i Trondheim. I Østbyen finner vi dag Trondheim kommunale musikk- og kulturskole, Trikkestallen med øvingslokaler for band og skateboardramper, Cirka teater, Det tekniske innovasjonssenteret i Strandveien og Lademoen kulturverksted i Gregus gate.

Trondheim kommune har i løpet av de siste året gått tungt inn i den økologiske forsøksbydelen Svartlamoen og finansiert utbygging av blant annet scene, småskala verksteder for håndverkere og næringsvirksomhet i oppstartfasen, samt en kulturbarnehage. Langs Strandveien finner vi nabokaffen Ramp, Gratisbutikken, et økologisk samvirkelag og et par designforetninger. Flere prosjekter er under utvikling.

I tilknytning til den gamle tyske ubåtbunkeren Dora 1, er Arkivsenteret etablert. Her kan publikum få tilgang til dokumenter fra alle nivåer av den offentlige forvaltningen i regionen. I Dora I finner en også Dora 1 Bowling og biljard, Bedriftsidrettskretsens store treningshall og Trondheim kommunes grafiske avdeling og øvingslokaler for 8-10 lokale band. Gamle Lademoen jernbanestasjon, som ligger et par steinkast fra Dora I ble 7. januar 2007 gjenåpnet som Lademoen/Nedre Elvehavn holdeplass. Her stopper det ca. 40 lokaltog i løpet av døgnet.

Dora framtidHøsten 2009 åpnet Pirbrua som knytter Nordre avlastningsvei sammen med E6 øst som ble åpnet i 2014. E6 østfra dukker nå opp fra bakken på Nyhavna og bidrar til å gi bydelen en ny helt ny og annen plass i bevisstheten til så vel besøkende som byens egne borgere.